PCL LinkDump: Audio / Visual findings on a more or less regular basis.
(Most Frequent) Labels:

----------------------------------------------------------------------------------------
------------------

Monday, May 01, 2006

Är här några andra skåningar?Take My Poll


En liten kul koll bara.
PCL LinkDump is run by a Skåning.

Uppdaterat: (17:37, skånsk tidhållning) Jag modifierade "pollen" lite så de 3 som redan hade röstat får göra det igen. Tyvärr trodde jag i min blinda naivitet att man kunde modifiera/ändra i alternativen utan att de redan inräknade försvann. Men, sånn är jag. Man lär så länge man lever...
[Transl~Poll was modified. Please leave your votes again if you already voted.]

0 comments: