PCL LinkDump: Audio / Visual findings on a more or less regular basis.
(Most Frequent) Labels:

----------------------------------------------------------------------------------------
------------------

Saturday, January 06, 2007

Jaha jaha

Då var man full igen. Det får man väl vara. Jag är skånskt sketafull så jag kan inte ta detta på någon anglosaxisk diálekt som jag känner till. Men roligt har jag - det kan ni räkna med på alla era elva fingrar. Jag har druckit för mycket vodka och rom. Ja, dfet kan hända den bästa. Ta det lugnt. Ta ett järn eller ett glas filmjölk. Vilketdera är utmärkt.

Er värd - den tramsige herr Montana. Skål!