PCL LinkDump: Audio / Visual findings on a more or less regular basis.
(Most Frequent) Labels:

----------------------------------------------------------------------------------------
------------------

Saturday, July 22, 2006

Kjell!

Nä, nä, nä. Du kan ente bara gå å dilita allt sådär.
nä nä.

Skärpning!