PCL LinkDump: Audio / Visual findings on a more or less regular basis.
(Most Frequent) Labels:

----------------------------------------------------------------------------------------
------------------

Monday, February 05, 2007

Preachin' the Swedish raggarkultur


Added by ninjawarrior2000

"De e gött å supa pöjka, de e allom välbekant.
För så gjorde far å farfar, å då gör vi likadant.
För vi e så snälla gossar, å vi lyder mor å far.
De e gött å supa pöjka, å va full i flera dar

De e gött å supa pöjka, detta e ju livets ord.
Vi ska sprida vårat budskap, över hela våran jord.
Vi ska reta Karin Söder, tills hon ramlar ihop å dör.
De e gött å supa pöjka, såsom alkisarna gör.

Gå å köp en 75:a, på systemet varje dag.
För då tjänar staten pengar, å de e ju jättebra.
Dåså kan man bygga sjukhus, för ett par miljoner spänn,
där vi kan få vård när vi har, blivit fyllon var å en

De e gött å supa pöjka, för man blir så stor å stark.
Å man får så fin gemenskap, på nån bänk i någon park.
När man sålt sin bil å villa, gör man som man vill precis,
å man sover gott på marken tills det kommer en polis.

De e gött å supa pöjka, så att vi blir alkisar.
Våra präster blir så glada, när dom har begravningar.
Det blir extra bra betalning, vid en mässa för ett lik.
De e gött å supa pöjka, å av de blir prästen rik "

Note: Learn this song and sing it at a Friday night dressed for "hålligång" surrounded by other drunks at a bar or at the countryside surrounded by cows or big handpainted american cars for best experience. Drink a lot of Explorer, Renat or if you are a feeling a little sophisticated Absolut Vodka can be an alternative. Drink, sing, drink, sing, pick a fight, drink, have sex out in the open. Puke. Pass out.
Dang! You are a Swedish raggare. Congrats.

I don't think the 75:a is available anymore here in Sweden. It's only a 70:a. What a shame.

More clips with the Swedish raggar icon Eddie Meduza here.

0 comments: